مخصوص مشاوران

یکشنبه 18 فوریه 2018

طرحواره درمانی

طرحواره درمانی   جفری یانگ بنیانگذار طرحواره درمانی عضو هیئت علمی روانپزشکی دانشگاه کلمبیا است. او بنیانگذار و رییس مراکز شناخت درمانی ...

ادامه مطلب

اهداف درمان وجودی از نظر کوری   اهداف درمانی درمان وجودی را به بهترین وجه می توان به این صورت در نظر ...

ادامه مطلب

فن مواجهه در مشاوره : مثالی از مواجهه   هدف مواجهه کمک به مراجعان است تا خود و واقعیت را واضح تر ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 فوریه 2018

لزوم استفاده از فنون مشاوره...

لزوم استفاده از فنون مشاوره در جلسه درمان   مشاور موفق باید از فنون مشاوره آگاهی کامل داشته باشد و آنها را ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 فوریه 2018

راهنمایی و مشاوره در مدرسه ...

راهنمایی و مشاوره در مدرسه ؛ مسئولیت کارکنان   راهنمایی و مشاوره در مدرسه ؛ مسئولیت کارکنان اجرای برنامه راهنمایی مدرسه از عهده ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 6 فوریه 2018

برداشت درمان فرد مدار از ما...

برداشت درمان فرد مدار از ماهیت انسان   موضوعی که از نوشته های اولیه راجرز سرچشمه گرفته و بر تمام کارهای ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 6 فوریه 2018

سه وجه دنیا از منظر وجودی (1)

سه وجه دنیا از منظر وجودی (1) همانطور که میدانیم تحلیلگران وجودی دنیا را در سه کیفیت یعنی سه وجه دنیا ...

ادامه مطلب

ناگشودگی در تحلیل دازاین   از ناهشیار به ناگشودگی اکثر تحلیل گران دازاینی در مخالفت با مفهوم پویایی و بخشهای درون روانی روانکاوی ...

ادامه مطلب

وجود اصیل در فلسفه ی وجودی حرکت به سمت وجودی اصیل تر در حرکت به سمت وجودی اصیل تر، هایدگر مانند بسیاری ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 31 ژانویه 2018

خلاصه نظریه واقعیت درمانی گ...

خلاصه نظریه واقعیت درمانی گلاسر خلاصه نظریه خلاصه واقعیت درمانی شیوهای است مبتنی بر عقل سلیم و درگیری عاطفی، که ویلیام گلاسر، ...

ادامه مطلب