مخصوص مشاوران

چهارشنبه 31 ژانویه 2018

تاریخچه تحول فکری اریک برن

تاریخچه تحول فکری اریک برن   تاریخچه تحول فکری اریک برن مبتکر اصلی فکر درمان مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای فردی به ...

ادامه مطلب
دوشنبه 22 ژانویه 2018

سه شیوه اصلی پاسخ در تعامل ...

سه شیوه اصلی پاسخ در تعامل های زناشویی   سنجش تعامل زناشویی را میتوان از دیدگاه های مختلفی انجام داد . با ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 ژانویه 2018

انواع پاسخ های مشاوره ای : ...

انواع پاسخ های مشاوره ای : مشاوران بخوانند   انواع پاسخهای مشاوره برخی از پاسخهای متداول که در جریان مشاوره توسط مشاور ...

ادامه مطلب
دوشنبه 15 ژانویه 2018

مشاوره سوگ چیست؟ کوتاه دربا...

مشاوره سوگ چیست؟ کوتاه درباره ی مشاوره سوگ   سوگ چیست؟ سوگ به معنی غم و اندوه شدید در مقابل فقدان ناشی از ...

ادامه مطلب
یکشنبه 14 ژانویه 2018

نظریه شخصیت در گشتالت درمانی

نظریه شخصیت در گشتالت درمانی   پرلز، انسان را موجودی وحدت یافته، خودنظم، کلنگر، وابسته به محیط و تجربه گر می انگارد ...

ادامه مطلب
شنبه 13 ژانویه 2018

رضایت آگاهانه در مشاوره

رضایت آگاهانه در مشاوره رضایت آگاهانه رضایت آگاهانه، ظاهراً مفهومی ساده و روشن است. بر طبق حکم اخلاقی و گاهی قانون، ...

ادامه مطلب

شرایط فیزیکی اتاق مشاوره (2) معمولا مردم مایل نیستند که در ساختمان واحد دانشجویی عمیق ترین نگرانی ها و رازهای خود ...

ادامه مطلب

شرایط فیزیکی   شرایط فیزیکی محیط مشاوره محیط نه تنها برمی انگیزاند یا محدود می کند بلکه انتخاب هم می کند. نقش محیط ...

ادامه مطلب