جملات قابل تامل

خوب دیدن و خوب شنیدن هنر است! نحوۀ شنیدن در یک مهمانی: در یک مهمانی حضور پیدا کرده اید، در آنجا یکی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 جولای 2019

ارتباط خود یک موجود زنده است!

ارتباط خود یک موجود زنده است! ضرورت ارتباط : آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که سعی در برقراری ...

ادامه مطلب

مسیر غلط برای هدف درست، از بین برنده هدف است. مسیر و هدف: تصور شما از این عبارت که "مسیر غلط برای ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 3 ژانویه 2019

پذیرش نگرانی از مرگ ریشه اص...

پذیرش نگرانی از مرگ ریشه اصیل بودن است.   پذیرش مرگ: مرگ چیست؟ چرا اینقدر ترسناک و وحشت آور دیده می شود؟چرا زندگی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 27 نوامبر 2018

تو در رؤیا شاهکارهای ناهوشی...

تو در رؤیا شاهکارهای ناهوشیار خویش را نظاره گر خواهی بود! به نظر شما رؤیا در خواب به چه معناست و ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 20 نوامبر 2018

حل تعارض در خانواده نه به ت...

حل تعارض در خانواده نه به تمرکز که به توزیع قدرت است. خانواده: در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که ...

ادامه مطلب

ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن! نگاه به گذشته: با خواندن این عبارت چه احساسی در ...

ادامه مطلب

زیباییت در منحصر بفرد بودنت است؛ پس مقایسه نکن! مقایسه کردن: اگر فردی، شما را با فرد دیگری مقایسه کند، چه احساسی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 اکتبر 2018

گروه درمانی همان درد لذت بخ...

گروه درمانی همان درد لذت بخش است. گروه درمانی:  دربارۀ تعریف گروه درمانی، در تحلیل های قبلی تک جمله ای های دکتر ...

ادامه مطلب

انسان کینه ای بازیچه ی دیگری است! کینه: نظر شما در مورد کینه چیست؟ یک فرد کینه ای چه خصوصیاتی دارد؟ اصطلاح لغوی ...

ادامه مطلب