راه زندگی

دوشنبه 4 نوامبر 2019

آیا برای ازدواج آماده ام؟

آیا به لحاظ خلقی برای ازدواج آماده هستید؟ اولین چیزی که افراد پیش از ورود به فرایند انتخاب همسر باید چک ...

ادامه مطلب
دوشنبه 4 نوامبر 2019

آیا انسانِ مدرن خوشبخت است؟

آیا انسانِ مدرن خوشبخت است؟ جامعه مدرن و خوشبختی! اغلب انسانها در دنیای مدرن وانمود می کنند که خوشبخت هستند؛چون اگر اینطور ...

ادامه مطلب
جمعه 23 آگوست 2019

قانون گذاری برای نوجوان

همانطور که در مقاله پیشین بحث شد، بسیاری از والدین در مورد رفتار نوجوانان نگرانی دارند و تلاش دارند تا ...

ادامه مطلب

معمولا والدین از رفتار نوجوانان گله مندند و نگرانند که رفتار آنها به سرانجامی بد منتهی شود. این احساس نگرانی ...

ادامه مطلب
یکشنبه 11 آگوست 2019

برای ازدواج تنها “عشق...

برای ازدواج تنها "عشق" کافی نیست! عشق ↔ ازدواج: بیشتر ما آرزویی بزرگ تر از این نداریم که با شریک زندگیمان عمری ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 31 جولای 2019

به جای نابغه، “کودک خ...

به جای نابغه، "خوشبخت" و "کودک انسان" تربیت کنید. "کودک انسان" تربیت کنید: "دکتر ویکتور فرانکل" از معدود کسانی بود که موفق ...

ادامه مطلب

پدر/مادر بودن در دوران نوجوانی یکی از مسائلی نوجوانان را دچار سردرگمی و به تبع آن عصبانیت می کند، تناقضات، عدم ...

ادامه مطلب

نوجوانی؛ تغییرات آن و آنچه باید عوض شود با گوش دادن به مکالمه والدینی که فرزندان نوجوان دارند، در صحبت های ...

ادامه مطلب
دوشنبه 21 ژانویه 2019

آیا رفتار نوجوان من نگران ک...

آیا رفتار نوجوان من نگران کننده است؟ با ورود فرزندان به سال های نوجوانی و تغییراتی که در خلق و خوی ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 26 دسامبر 2018

تو برو خود را باش!

تو برو خود را باش! متداول ترین چیزی که در جلسات مشاوره زوجی دیده می شود شکایت زوجین از دیگری است. ...

ادامه مطلب