معرفی کتاب رواندرمانی آمیخته با معنویت

معرفی کتاب رواندرمانی آمیخته با معنویت

معرفی کتاب رواندرمانی آمیخته با معنویت

کتاب روان درمانی آمیخته با معنویت؛ درک و شناسائی امر مقدس، نوشته پروفسور پارگامنت، ترجمه دکتر کلانتر، حسینی و مطهری، انتشارات آوای نور.

 

پارگامنت به نوعی ادامه دهنده و همچنین بسط دهنده راه فرانکل در معنادرمانی هست و معنا درمانی را در ابعاد وسیع تر از زندگی شخص بسط داده است. چالشی که پارگامنت درگیر آن بود موضوع معنویت در انسان بود که انسان معنویت را در همه ابعاد زندگی حس می­کند مانند کسی که آواز می­خواند و یا کسی که به طبیعت می­رود و آن حال خوش را دارد. معنویت همه شخصیت انسان را در بر می­گیرد و از نظر پارگامنت چه مراجع و چه درمانگر معنویتشان را پشت در اتاق مشاوره نمی­گذارند. معنویت از دید پارگامنت هم می­تواند جزئی از درمان و هم می­تواند جزئی از مشکل باشد به همین سبب است که توجه به معنویت در کارهای بالینی پارگامنت موج می­زند .

 

حتما بخوانید:  انتشار کتاب روان درمانی آمیخته با معنویت؛ درک و شناسائی امر مقدس

 

معرفی کتاب رواندرمانی آمیخته با معنویت

معرفی­ کتاب

کتاب رواندرمانی آمیخته با معنویت توسط دکتر سید محمد کلانتر (عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی) ترجمه شده است. در این کتاب درباره معنویت سخن به میان آمده و معنویت را بخش خارق­ العاده از زندگی معمولی می­داند که در نقاط عطف زندگی انسانها متجلی است. امر مقدس در این کتاب به عنوان قلب و روح معنویت شناخته شده و به هسته  مقدس که شامل الوهیت، خدا، نیروی برتر یاد می­شود و بخش دوم  حلقه مقدس است که آن چیز مقدسی را شامل می­شود که در رابطه با هسته مقدس است.

بعد از شناخت امر مقدس باید امر مقدس را در خود کشف کرد که افراد فرایند کشف امر مقدس را در زمان­های متفاوت و با روشهای متفاوت تجربه می­کنند. راههای متفاوتی برای کشف امر مقدس وجود دارد که در کتاب به طور مفصل مطرح شده است. بعد از کشف امر مقدس باید از آن نگهداری شود و گذرگاههایی مانند گذرگاه شناخت، عمل، ارتباط با دیگران و تجربه می­توانند برای نگهداری امر مقدس مناسب باشند.

امر مقدس و زمان­های استرس

در فصل پنج و شش کتاب درباره ­ی نگهداری یا تغییر امر مقدس در زمان های استرس پرداخته شده است. از انواع کارهایی که برای نگهداری امر مقدس انجام می­شود میتوان به ۱) ایجاد معنای معنوی ۲) جستجوی حمایت و ارتباط معنوی ۳) تزکیه معنوی اشاره کرد و سرآغاز تغییر در امر مقدس کشمکش ها است که این کشمکش ها می­تواند درون فردی، بین فردی و الهی(تنش میان فرد و خدا) باشد.

معیارهای ارزیابی معنوی

معنویت همه جا جزئی از درمان نیست و اگر قسمت های مختلف معنویت باهم همخوان نباشد(مانند سمفونی) ایجاد مشکل میکند. یک سری معیار ها برای ارزیابی به کار برده می­شود تا همخوانی یا ناهمخوانی معنویت را سنجید ۱) معیار حقیقت محور ۲) معیا عمل محور ۳) معیار فرایند محور. بین سه معیار مطرح شده معیار فرایند محور مناسب ترین معیار است. در فصل هفت و هشت این کتاب درباره ­ی مشکلاتی که ممکن است در مقاصد معنوی یا گذرگاه ها اتفاق بیافتد بحث می­کند. این کتاب از مشکلات مقاصد معنوی به خدایان کوچک، خدایان دروغین و مشکلات عدم هماهنگی با امر مقدس اشاره کرده  و از مشکلات گذرگاه ها ۱) گستره و عمق ۲) تناسب سخن به میان آورده است.

بخش­ سوم

پارگامنت در این بخش از امر مقدس در درمان استفاده می­کند و برای هرکدام از مشکلاتی که در گذرگاه یا مقاصد معنوی یا عدم تناسب بین گذرگاه ها با مسائل اجتماعی، فرهنگی و مقاصد معنوی راه حلی ارائه می­دهد. نکته ای که در این بخش بسیار مهم جلوه می­کند این است که باید با سوالات کلیدی معنویت و امر مقدس مراجع را شناخت و آمیختگی یا عدم آمیختگی مراجع را سنجید و از معنویتش در درمان استفاده کرد. پرسیدن سوال های  کلیدی مربوط به  معنویت و به چالش کشیدن معنویت مراجع در فرایند درمان خیلی حائز اهمیت است.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700