مشاوره تصویری

مشاوره تصویری

روان‌درمانی تصویری دنیای پیشرفته امروز با داشتن ابزارهای نوین خویش کمک درخور توجهی به زندگی ما انسان ها کرده است. به لطف این پیشرفت، شما به ...

توضیحات بیشتر
تفسیر روانشناسی  از نقاشی ها

آخرین نوشته ها

دنیای علم مملو از تازه‌ها و یافته‌های کاربردی است. البته همسو شدن با سرعت این یافته‌ها کمی دشوار است. ما سعی می کنیم هر از گاهی یک مقاله علمی-روانشناسی که کاربردی باشد را براساس چنین یافته هائی با شما در‌‌میان بگذاریم. شما می توانید این دست از نوشته ها را در بخش “آخرین نوشته ها” دنبال نمائید.

آرشیو

دکتر کلانتر : روانشناس و روان درمانگر با تجربه

من دکتر کلانتر هستم. هزاران ساعت به صورت مستقیم و رو در روی با مراجعین مختلف جلسات روانشناسی و روان‌درمانی داشته ام. همواره تلاش می‌کنم تا با مهربانی و توجه کافی با مراجعینم ارتباط درمانی داشته باشم.

کمک به تو برای یافتن خودت

دغدغه های تو را خواهم شنید، به مشکلاتت گوش خواهم داد و در سفر درمانی تو را همراهی خواهم کرد تا به پرسشها و نگرانی هایت پاسخی معنادار دهی. همه‌ی توانایی حرفه ای من در خدمت توست تا تو خودت را دوباره و بیش از پیش در آغوش گیری.