ترس

مورد پسر 7ساله اي دارد كه كلاس دوم است شبها ميترسد و حتما بايد هنگام خواب برقها روشن باشد بعضي شبها هم كابوس ميبيند به تماشاي زياد تلويزيون علاقه مند است و او(مادرش)نمي داند چطور با او رفتار كند او بارها براي پسرش توضيح داده است كه چيزي براي تر وجود ندارد اما فايده اي نداشته است.

بیشتر بخوانید