ترس

مورد پسر ۷ساله ای دارد که کلاس دوم است شبها میترسد و حتما باید هنگام خواب برقها روشن باشد بعضی شبها هم کابوس میبیند به تماشای زیاد تلویزیون علاقه مند است و او(مادرش)نمی داند چطور با او رفتار کند او بارها برای پسرش توضیح داده است که چیزی برای تر وجود ندارد اما فایده ای نداشته است.

بیشتر بخوانید