فرزند من در حال بزرگ شدن است : جر و بحث کردن نوجوانان

فرزند من در حال بزرگ شدن است : جر و بحث کردن نوجوانان

فرزند من در حال بزرگ شدن است: جروبحث می کنند!    نوجوانان به علت رشد شناختی و اجتماعی ای که در خودشان مشاهده می کنند دچار این توهم می شوند که عالم دهر بوده و راه حل درست هر کاری را می دانند. این وضعیت باعث به وجود آمدن حالت انتقادگری در نوجوانان می شود که بدان اشاره شد. اما […]

بیشتر بخوانید