ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن!

ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن! نگاه به گذشته: با خواندن این عبارت چه احساسی در شما ایجاد می شود؟به نظر شما با گذشته خود چگونه باید برخورد کنیم؟ شاید بهتر باشد اینگونه بپرسم، چقدر خودتان را می شناسید؟ همیشه بین گذشته و حال رابطه‌ وجود دارد. درواقع گذشته می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای […]

بیشتر بخوانید