تو با خوار کردن دیگری خودت را خوار خواهی کرد

تو با خوار کردن دیگری خودت را خوار خواهی کرد

تو با خوار کردن دیگری خودت را خوار خواهی کرد   تحقیر کردن : به نظر شما تحقیر کردن دیگران نوعی مکانیزم دفاعی برای تخلیه خشم است؟چرا افراد همدیگر رو تحقیر می کنند؟چه کسانی دست به عمل تحقیر می زنند؟ تحقیر کردن در فرهنگ فارسی معین به معنی خوار کردن و کوچک شمردن است.در تعریف کلی آمده:”ایجاد احساس پشیمانی و […]

بیشتر بخوانید