پروررش کودکان مدیر و مدبر : قسمت اول

پروررش کودک مدیر و مدبر : قسمت دوم

پروررش کودک مدیر و مدبر : قسمت دوم   در قسمت قبل ، نکاتی در رابطه با تربیت کودک به صورت مناسب که به مدیر و مدبر بودن کودک ختم میشود، پرداختیم. این نکات را میتوانید از اینجا بخوانید. 5-نه بگویید بچه هایی که خیلی ازاد گذاشته و همه چیز برای آنها فراهم شده و به عبارتی لوس شده اند، […]

بیشتر بخوانید
پروررش کودکان مدیر و مدبر : قسمت اول

پروررش کودک مدیر و مدبر : قسمت اول

پروررش کودک  مدیر و مدبر : قسمت اول مسلما همه والدین دوست دارند فرزندانشان را طوری تربیت کنند که در زندگی خود مدیر و مدبر بوده و خصلت های یک مدير مقتدر را داشته باشند. مطمئنا کسی دوست ندارد فرزند گوشه گیری داشته باشد که تمام روز را دور از شور، هیجان و خلاقیت گوشه ای بنشیند و برعکس همه […]

بیشتر بخوانید