ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک

ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک – قسمت دوم

ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک – قسمت دوم   در قسمت قبل خواندیم که: ویژگی ها و تمایلات اصلی کودک – قسمت اول   در ادامه ی مبحث نیاز است بدانیم: ۳- دروغ ممنوع: اگر پاسخ بعضی سوالات را نمی دانید یا کامل بلد نیستید صادقانه به فرزندان بگویید که پاسخ همه سوالات را نمیدانید زیرا از شما انتظار […]

بیشتر بخوانید