8 راه پذیرش حقیقت تلخ

8 راه پذیرش حقیقت تلخ     حقیقت تلخ است بپذیریم که حقیقت تلخ است. مردم همیشه آن طور که دوست داریم عمل نمی کنند. دنیایی که در آن زندگی می کنیم، بهترین دنیای ممکن نیست. بسیاری از مشکلات و سختیهاحتی راه حل نیمه کامل هم ندارند. در ضمن جامعه معمولا در حال بدتر شدن است: آلوده تر می شود، […]

بیشتر بخوانید