آثار سوء تاخیر در ازدواج جوانان

آثار سوء تاخیر در ازدواج جوانان

آثار سوء تاخیر در ازدواج جوانان   زندگی به صورت انفرادی افرادی که به طور انفرادی زندگی می کنند، در مجموع اثر کمتری در فعالیتهای اجتماعی می گذارند و اصولا وقتی مسأله ازدواج کردن به تعویق می افتد، به خاطر محافظه کاری و توقعات و انتظارات ناشی از افزایش سن و سخت تر شدن و افزایش تعداد ملاکهای انسان، انجام […]

بیشتر بخوانید