رشد اجتماعی کودک : افزایش استقلال و اعتماد به نفس کودکان

رشد اجتماعی کودک : افزایش استقلال و اعتماد به نفس کودکان

رشد اجتماعی کودک : افزایش استقلال و اعتماد به نفس کودکان   رشد اجتماعی کودک دیروز که ترجیح میداد به تنهایی بازی کند و با دیگران ارتباط کمتری برقرار کند وقتی به سن ۴-۳ سالگی می رسد بیشتر علاقه مند است که با کودکان دیگر ارتباط برقرار کند و در واقع تمایل به همکاری در او آشکار می شود و […]

بیشتر بخوانید