کمرویی چیست؟ انواع ، علل و راهکار های کمرویی کودکان

کمرویی چیست؟ انواع ، علل و راهکار های کمرویی کودکان

کمرویی چیست؟ انواع ، علل و راهکار های کمرویی کودکان   کمرویی از جمله ویژگی هایی که در بعضی کودکان مشاهده میشود موضوع کمرویی است که به نظر می رسد با اعتماد به نفس رابطه نزدیک دارد. یعنی فرد کمرو عموما اعتماد به نفس پائین دارد و فردی که اعتماد به نفس پائین دارد ممکن است کمرو نیز باشد. کمرویی […]

بیشتر بخوانید