ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن!

ریشه دنیای کوچکت را در سختی های نابجای گذشته خود جستجو کن! نگاه به گذشته: با خواندن این عبارت چه احساسی در شما ایجاد می شود؟به نظر شما با گذشته خود چگونه باید برخورد کنیم؟ شاید بهتر باشد اینگونه بپرسم، چقدر خودتان را می شناسید؟ همیشه بین گذشته و حال رابطه‌ وجود دارد. درواقع گذشته می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای […]

بیشتر بخوانید
تو با فراموش کردن یک اتفاق مجبور به تجربه دوباره آن خواهی بود

تو با فراموش کردن یک اتفاق مجبور به تجربه دوباره آن خواهی بود

تو با فراموش کردن یک اتفاق مجبور به تجربه دوباره آن خواهی بود فراموشی گذشته=تکرار دوباره آن آیا می توانیم یک گذشته تلخ را فراموش کنیم؟ آیا با فراموش کردن، مانع از تجربه دوباره آن می شویم؟ چه چیزی باعث می شود که ما یک اتفاق را دوباره تجربه کنیم؟ بهتر است بگویم که تجربه های فراموش شده محکوم به […]

بیشتر بخوانید
ثمره احترام نگذاشتن به گذشته تخریب آینده است.

ثمره احترام نگذاشتن به گذشته تخریب آینده است.

ثمره احترام نگذاشتن به گذشته تخریب آینده است   پذیرش گذشته و تخریب آینده : در مورد پذیرش گذشته  به نظر شما این عبارت ها چقدر می تواند صحیح و برایتان قابل قبول باشد: “مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته”. “گذشته رو باید پاک کرد”. “گذشته مال گذشتست ربطی به آینده ندارد”. “به حال فکر کنید،گذشته خود را دور بریزید”. […]

بیشتر بخوانید