سه وجه دنیا از منظر وجودی

سه وجه دنیا از منظر وجودی (1)

سه وجه دنیا از منظر وجودی (1) همانطور که میدانیم تحلیلگران وجودی دنیا را در سه کیفیت یعنی سه وجه دنیا همزمان مشاهده کرده اند که وجود هریک از مارا به عنوان باشندهای در دنیا مشخص میکند. سه وجه دنیا از منظر وجودی نخست دنیای زیستی به معنای دنیای اطراف ما که معمولا آن را محیط زندگی می نامیم. دوم، […]

بیشتر بخوانید