وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

وجود مضطرب از دیدگاه وجودی وجود مضطرب در بین فیلسوفان وجودی هایدگر و کرکیگارد، از بین تمام حالت های روانی که می تواند به ما در شناخت وجودمان کمک کند به اضطراب به صورت ویژهای تاکید می کنند. در حالیکه که ممکن است وجود به عنوان چیزی منحصر بفرد و بی مانند و دارای آزادی انتخاب بنظر آید، فیلسوفان وجودی […]

بیشتر بخوانید
عزت نفس و هویت شخصی

عزت نفس و هویت شخصی

عزت نفس و هویت شخصی   عزت نفس عزت نفس بستگی دارد به اینکه برداشت ما از خودمان تا چه اندازه ای با خود آرمانی ما مطابقت دارد. خود آرمانی خودی است که احساس می کنیم باید باشیم. اما چه عواملی عزت عزت نفس با تأمل کردن دربارهٔ اینکه چگونه دیگران ما را در نظر میگیرند، در دوران کودکی با […]

بیشتر بخوانید