آیا عشق ورزی یک هنر است؟ قسمت دوم

آیا عشق ورزی یک هنر است؟ قسمت دوم

آیا عشق ورزی یک هنر است؟ قسمت دوم   توصیه میکنیم که مطلب قبل را با عنوان آیا عشق ورزی یک هنر است؟ مطالعه کنید. اغلب همانند خرید ملک، پتانسیل های پنهانی که میتوانند رشد کنند نقشی شایان توجه در این معامله دارند. در فرهنگی که در آن خرید و فروش، جهت گیری غالب و فراگیر است و توفیق مادی، […]

بیشتر بخوانید

آیا عشق ورزی یک هنر است؟

آیا عشق ورزی یک هنر است؟ آیا عشق ورزی، هنر است؟ اگر چنین است به شناخت و تلاش نیاز : دارد. یا آیا عشق، یک احساس دلپذیر است که تجربه کردن آن به بخت و اقبال بستگی دارد، چیزی است که اگر کسی خوش اقبال باشد در آن «گرفتار می شود»؟ این کتاب کوچک بر اساس فرض نخست است، در […]

بیشتر بخوانید
گنگ تر از احساس عشق ، کدامین احساس است؟!

گنگ تر از احساس عشق ، کدامین احساس است؟!

گنگ تر از احساس عشق ، کدامین احساس است؟!   قصۀ عشق: ما همگی با قصۀ عشق بزرگ می شویم. عشق با اشکال گوناگونی از راه می رسد و نوعی از خودبی خودی وسواس گونه را ایجاد می کند.ذهنیتی افسون شده که تمامی زندگی را در تصرف خود در می آورد. معمولاً تجربه ی چنین حالتی با شکوه است.ولی گاهی […]

بیشتر بخوانید