فرزند من در حال بزرگ شدن است : جر و بحث کردن نوجوانان

فرزند من در حال بزرگ شدن است : جر و بحث کردن نوجوانان

فرزند من در حال بزرگ شدن است: جروبحث می کنند!    نوجوانان به علت رشد شناختی و اجتماعی ای که در خودشان مشاهده می کنند دچار این توهم می شوند که عالم دهر بوده و راه حل درست هر کاری را می دانند. این وضعیت باعث به وجود آمدن حالت انتقادگری در نوجوانان می شود که بدان اشاره شد. اما […]

بیشتر بخوانید

فرزند من در حال بزرگ شدن است: انتقاد گری نوجوان

فرزند من در حال بزرگ شدن است: منتقد می شوند! | انتقاد گری نوجوان   یکی از خصوصیاتی که در مورد دوران نوجوانی بدان اشاره شد انتقاد گری نوجوانان است. این انتقادگری که بیشتر اوقات نسبت به مراجع قدرت صورت میگیرد (و اولیا مهمترین مرجع قدرت نوجوانان هستند) گاهی اوقات در قالب سوال مطرح می شود. در اکثر موارد اولیا […]

بیشتر بخوانید