کتاب زناشویی درمانی ( شناخت و درمان اختلاف زناشویی)

معرفی کتاب زناشویی درمانی ( شناخت و درمان اختلاف زناشویی)   نام کتاب: زناشویی درمانی ( شناخت و درمان اختلاف زناشویی) نویسنده: فیلیپ.اچ.برنشتاین – مارسی.ت.برنشتاین. ترجمه حمیدرضا سهرابی ، خدمات فرهنگی رسا.   فصل یک: ازدواج و درمان اختلاف زناشویی: زمینه های عملی و مفهومی شواهد موجود نشان می دهند که بیش از ۹۰٪ جمعیت امریکا، حداقل یکبار در طول […]

بیشتر بخوانید