بدترین حبس ، حبس احساسات است

بدترین حبس ، حبس احساسات است

بدترین حبس ، حبس احساسات است   نقش احساسات در زندگی تا حالا به احساسات خود توجه کرده اید؟ آیا می دانید احساسات چیست؟ احساسات مجموعه­ ای از حالات هر فرد را تشکیل می دهد. مانند: خشم، تنفر، شادی، عشق، اندوه، آرزو، ترس و غیره.  در واقع احساسات کمک می کند که افراد با هم ارتباط برقرار کنند. احساسات بیانگر […]

بیشتر بخوانید