زیباییت در منحصر بفرد بودنت است؛ پس مقایسه نکن!

زیباییت در منحصر بفرد بودنت است؛ پس مقایسه نکن! مقایسه کردن: اگر فردی، شما را با فرد دیگری مقایسه کند، چه احساسی پیدا می کنید؟ آیا ملاک ارزش شما در گرو سنجش با فرد دیگر است؟ رفتار مقایسه کردن خود با دیگری، از دوران کودکی شروع می شود و از خانواده نشأت می گیرد. زمانی که خانواده کودک و یا […]

بیشتر بخوانید