تاثیر منفی تنبیه بر رفتار کودکان

تاثیر منفی تنبیه بر رفتار کودکان

تاثیر منفی تنبیه بر رفتار کودکان تنبیه – بلی یا نه ؟ تنبیه یکی از وسایلی است که گاه والدین به عنوان ابزاری تربیتی از آن استفاده می کنند. واقعا تنبیه چیست؟ آیا باید آنرا به کار برد یا نه؟ اگر بلی چگونه؟ و اگر نه چرا؟ نظر به اهمیت آن در سنین پیش دبستانی پاسخ به این موضوع در […]

بیشتر بخوانید