نه زندگی که مرگ آموختنی است

نه زندگی که مرگ آموختنی است.

نه زندگی که مرگ آموختنی است. مرگ آگاهی:  نفس مرگ آدمی را نابود می کند اما مرگ آگاهی، زندگی انسان را نجات می دهد. به چه معناست؟ چگونه؟ یکی از آشکارترین حقایق زندگی این است که همه چیز رو به نابودی است و ما از محو شدن و نابودی در هراسیم. یالوم معتقد است “اگر خوب مردن را بیاموزی، خوب […]

بیشتر بخوانید
مرگت را زندگی کن تا آرامش یابی

مرگت را زندگی کن تا آرامش یابی

مرگت را زندگی کن تا آرامش یابی وحشت از مرگ : مرگ مقصد همه ی ماست. آرزوی داشتن زندگی جاودانه و ترس از نابودی و فنا همیشه با ماست. اینها غریزی است،یعنی با هر ذره از وجودمان آمیخته شده و تاثیر عمیقی بر نحوه ی زندگیمان دارد. در طول قرن ها، انسان ها  روش های مختلفی را برای مقابله با […]

بیشتر بخوانید