خشونت خانوادگی : دلایل و نشانه های خشونت خانوادگی

خشونت خانوادگی : دلایل و نشانه های خشونت خانوادگی   بهره کشی و خشونت قربانیان بهره کشی یا خشونت قطعا صدمات جسمانی می بینند که به توجه پزشکی نیاز دارند، اما آنها متحمل صدمات روان شناختی با دامنه گسترده ای از پاسخ ها نیز می شوند. برخی قربانیان سراسیمه و به طور مشهودی ناراحت هستند؛ دیگران گوشه گیر بوده و […]

بیشتر بخوانید