برای ازدواج تنها “عشق” کافی نیست!

برای ازدواج تنها “عشق” کافی نیست! عشق ↔ ازدواج: بیشتر ما آرزویی بزرگ تر از این نداریم که با شریک زندگیمان عمری را با عشق و محبت سپری کنیم. ازدواج بزرگترین موهبت الهی برای بشر است. ازدواج با عشق و عشق هم با امید خیلی زیاد شروع می شود که روزی احساسمان درک شود، به طور کامل پذیرفته شویم، احساس […]

بیشتر بخوانید