نوستالژی از ابزار روان درمانگری است.

نوستالژی از ابزار روان درمانگری است.

نوستالژی از ابزار روان درمانگری است نوستالژی: نوستالژی یک احساس درونی تلخ و شیرین به اشیا ، اشخاص و موقعیت‌های گذشته است.واژۀ نوستالژی از دو واژۀ یونانی ساخته شده است: nostos که به معنی بازگشت به خانه‌است و algia که معنی «درد» می‌دهد.دیکشنری آکسفورد،واژۀ نوستالژی را شکلی از دلتنگی که ناشی از دوری طولانی از زادگاه است ، تعریف کرده‌است.در سال […]

بیشتر بخوانید