روش پدیدارشناختی

روش پدیدارشناختی

روش پدیدارشناختی شیوه پدیدارشناختی توسط ادموند هوسرل (۱۹۳۸-۱۸۵۹) فیلسوف آلمانی رواج پیدا کرد. به دنبال افکار فیلسوف فرانسوی رنه دکارت (۱۹۶۰-۱۵۹۶)، هوسرل نقطه نظر افراطی در تردید را اتخاذ کرد و معتقد بود همه انچه می توانیم بدانیم چیزی است که تجربه می کنیم “شهود درونی ” که از تجربه آگاهانه ما به طور مستقیم به ما می رسد. به […]

بیشتر بخوانید
وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

وجود مضطرب از دیدگاه وجودی

وجود مضطرب از دیدگاه وجودی وجود مضطرب در بین فیلسوفان وجودی هایدگر و کرکیگارد، از بین تمام حالت های روانی که می تواند به ما در شناخت وجودمان کمک کند به اضطراب به صورت ویژهای تاکید می کنند. در حالیکه که ممکن است وجود به عنوان چیزی منحصر بفرد و بی مانند و دارای آزادی انتخاب بنظر آید، فیلسوفان وجودی […]

بیشتر بخوانید