دلایل مجرد ماندن کدامند؟

دلایل مجرد ماندن کدامند؟ قسمت دوم

دلایل مجرد ماندن کدامند؟ قسمت دوم   قسمت اول مقاله را از اینجا بخوانید 5.آسیب شدید اگر در روابط گذشته خود آسیب شدیدی دیده باشید، اعتماد به روابط و اشخاص جدید برای شما بسیار دشوار خواهد شد. در چنین شرایطی، شما با وجود تمایل برای ایجاد رابطه، باز هم در شروع با حفظ رابطه دچار مشکل می شوید. به این […]

بیشتر بخوانید
تعجب برانگیزترین تصمیم، ازدواج پس از دو ساعت ملاقات!

تعجب برانگیزترین تصمیم، ازدواج پس از دو ساعت ملاقات!

تعجب برانگیزترین تصمیم: ازدواج پس از دو ساعت ملاقات! ازدواج : مهم ترین انتخاب چگونه می توانیم یک ازدواج موفق داشته باشیم؟ چطور می توانیم به انتخاب خود در این تصمیم مهم اعتماد کنیم؟ شناخت از یکدیگر تا چه مقدار کافیست؟ آیا می توان به شناخت کامل از هم دست یافت؟ به نظرمی رسد برای همه افراد مشخص است که […]

بیشتر بخوانید