فرزند من در حال بزرگ شدن است: عدم وجود نشانه های رشد

فرزند من در حال بزرگ شدن است: عدم وجود نشانه های رشد

فرزند من در حال بزرگ شدن است: عدم وجود نشانه های رشد   در مقاله پیشین به نشانه های رشد نوجوانان و اینکه آن ها اکثرا برای والدین و اطرافیان آزاردهنده یا نگران کننده هستند اشاره شد. یکی از پرسش هایی که از جانب مخاطبین مطرح شد این بود که من یا نوجوانم این نشانه ها را نداشته یا نداریم، […]

بیشتر بخوانید