ارتباط نوجوان با خود

ارتباط نوجوان با خود

ارتباط نوجوان با خود ارتباط نوجوان با خود در زمینه ارتباط نوجوان با خود، درگیری او با چالش ها و تعارضات درونی اش بررسی می شود. نوجوان برای آینده خود برنامه ریزی می کند، عملکرد عاطفی خود و دیگران را ارزیابی می کند و روابطش با دیگران محور توجه اوست. ارتباط نوجوان با خود، درصورتی که ارتباطی سالم و موفق […]

بیشتر بخوانید
فرزند من در حال بزرگ شدن است: عدم وجود نشانه های رشد

فرزند من در حال بزرگ شدن است: عدم وجود نشانه های رشد

فرزند من در حال بزرگ شدن است: عدم وجود نشانه های رشد   در مقاله پیشین به نشانه های رشد نوجوانان و اینکه آن ها اکثرا برای والدین و اطرافیان آزاردهنده یا نگران کننده هستند اشاره شد. یکی از پرسش هایی که از جانب مخاطبین مطرح شد این بود که من یا نوجوانم این نشانه ها را نداشته یا نداریم، […]

بیشتر بخوانید