رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن - قسمت دوم

رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت دوم

 رسیدن به اهداف از طریق انتخاب نکردن – قسمت دوم   بسیاری مواقع با انتخاب نکردن گزینه های پیش روی می توان بهتر جواب گرفت. البته معمولا گروه های اجتماعی از اینکه گزینه های آنها را انتخاب نکنیم ناراحت می شوند و واکنش نشان می دهند. اما هریک از ما انسانها نهایتا مسئول انتخاب های خود هستیم و همیشه این […]

بیشتر بخوانید