غلبه بر رخوت : یک باور غیر منطقی - قسمت اول

غلبه بر رخوت : یک باور غیر منطقی – قسمت دوم

غلبه بر رخوت : یک باور غیر منطقی – قسمت دوم   در مطلب قبلی ، علل نامعقول بودن باور غیر منطقی را خواندیم و دانستیم که در بسیاری از زمینه های مهم، عمل، به ویژه فعالیت خلاقانه و به شدت غرق کننده یکی از ارکان زندگی شادمانه است. اگر قبول ندارید، با فلسفه رخوت و نافعالی زندگی کنید و […]

بیشتر بخوانید
غلبه بر رخوت : یک باور غیر منطقی - قسمت اول

غلبه بر رخوت : یک باور غیر منطقی – قسمت اول

غلبه بر رخوت : یک باور غیر منطقی – قسمت اول ظاهرا به راحتی نمی توانیم از مشکلات و مسئولیتها خلاص شویم. ولی میلیونها شهروند از صمیم قلب به این باور نامعقول اعتقاد دارند که: «با رخوت و عدم تحرک یا با «خوش بودن» منفعلانه و عاری از تعهد می توان به اوج شادکامی رسید.» این باور به چند دلیل […]

بیشتر بخوانید