افت تحصیلی کودک ، عوامل موثر بر آن و راه کار های رفع افت تحصیلی

افت تحصیلی کودک ، عوامل موثر بر آن و راه کار های رفع افت تحصیلی

افت تحصیلی کودک ، عوامل موثر بر آن و راه کار های رفع افت تحصیلی   افت تحصیلی یکی از مشکلاتی که گاه در بعضی از دانش آموزان در حال تحصیل مشاهده می شود موضوع افت تحصیلی است. افت تحصیلی موارد متعددی از جمله مردودی، ترک تحصیل، پائین آمدن سطح نمرات، عدم افزایش نمرات، غیبت دانش آموز و غیره را […]

بیشتر بخوانید