بررسی علل اساسی‌ اهمال کاری

بررسی علل اساسی‌ اهمال کاری

بررسی علل اساسی‌ اهمال کاری   اگر بتوانیم اهمال‌کاری را ریشه‌یابی کنیم، بی‌تردید درمـان آن سـهل و آسان خواهد بود. اینک نوبت آن‌ فرا‌ رسیده‌ که به برخی ریشه‌ها و عوامل اساسی اهمال‌کاری توجه کرده راهی برای‌ درمان‌ آن بیابیم. (۱) روان‌شناسان چند عامل مهم را برای این آسیب روانی نـام بـرده‌اند که آن‌ها را‌ در‌ دو‌ دسته کلی، مورد […]

بیشتر بخوانید