خصوصیات افراد دورن گرا و برون گرا

خصوصیات افراد دورن گرا و برون گرا

دورن گرا و برون گرا   درون گرايي : (Introversion) ـ تعريف نظري درون گرا : ويژگي خُلقي است كه با ديدگاه دروني ذهني همراه بوده و فرد دورن گراآمادگي بيشتري براي خود داري و تسلط بر نفس از خود نشان مي‌دهد. اين افراد كمتر تمايل به حضور در جمع دارند و و بيشتر دقت خود را به مطالعه و […]

بیشتر بخوانید