19 دلیل ناموفق بودن نیروی اراده : قسمت دوم

19 دلیل ناموفق بودن نیروی اراده : قسمت دوم

19 دلیل ناموفق بودن نیروی اراده : قسمت دوم     قسمت قبلی این مطلب را از پست زیر بخوانید: 19 دلیل ناموفق بودن نیروی اراده : قسمت اول     10- فقدان خواب تلاش ها را بی نتیجه میگذارد ممکن است شما اراده ای قوی، برنامه ای منظم و و ایده هایی عالی داشته باشید. اما اگر خوابتان به […]

بیشتر بخوانید