تو در رؤیا شاهکارهای ناهوشیار خویش را نظاره گر خواهی بود!

تو در رؤیا شاهکارهای ناهوشیار خویش را نظاره گر خواهی بود! به نظر شما رؤیا در خواب به چه معناست و در چه مرحله از خواب رخ میدهد،آیا فوایدی هم دارد؟ رویا: رؤیا تجربهٔ افکار، تصاویر یا احساساتی است که در هنگام خواب عمیق (اغلب در مرحله خواب رِم) انجام می‌پذیرد. رؤیا ممکن است شامل اتفاقات عادی و روزمره یا […]

بیشتر بخوانید