مشاجره نوجوانان با والدین ؛ نوجوان حرف گوش نکن

مشاجره نوجوانان با والدین ؛ نوجوان حرف گوش نکن

فرزند من در حال بزرگ شدن است: نه تنها جروبحث می کنند، گوش هم نمی کنند!   در مقاله پیشین اشاره شد که نوجوانان تمایل زیادی به جروبحث دارند و معمولا پدر و مادرها با  قطع کردن صحبت آنها یا برخوردهای سرکوب گرانه به این رفتارها واکنش نشان می دهند. این رفتار معمولا سیستم دریافت و ابراز عاطفه نوجوانان را […]

بیشتر بخوانید
فرزند من در حال بزرگ شدن است : جر و بحث کردن نوجوانان

فرزند من در حال بزرگ شدن است : جر و بحث کردن نوجوانان

فرزند من در حال بزرگ شدن است: جروبحث می کنند!    نوجوانان به علت رشد شناختی و اجتماعی ای که در خودشان مشاهده می کنند دچار این توهم می شوند که عالم دهر بوده و راه حل درست هر کاری را می دانند. این وضعیت باعث به وجود آمدن حالت انتقادگری در نوجوانان می شود که بدان اشاره شد. اما […]

بیشتر بخوانید