فرزند من در حال بزرگ شدن است: انتقاد گری نوجوان

فرزند من در حال بزرگ شدن است: منتقد می شوند! | انتقاد گری نوجوان   یکی از خصوصیاتی که در مورد دوران نوجوانی بدان اشاره شد انتقاد گری نوجوانان است. این انتقادگری که بیشتر اوقات نسبت به مراجع قدرت صورت میگیرد (و اولیا مهمترین مرجع قدرت نوجوانان هستند) گاهی اوقات در قالب سوال مطرح می شود. در اکثر موارد اولیا […]

بیشتر بخوانید