مسیر غلط برای هدف درست، از بین برنده هدف است.

مسیر غلط برای هدف درست، از بین برنده هدف است.

مسیر غلط برای هدف درست، از بین برنده هدف است. مسیر و هدف: تصور شما از این عبارت که “مسیر غلط برای هدف درست، از بین برنده هدف است.” چیست؟ دوست دارم توضیح این عبارت را در موضوع روابط بیان کنم. برای مثال تصور کنید زن یا مرد از همسر خود ناراحت است و هدفش این است که همسر خود […]

بیشتر بخوانید