هوش احساسی چیست؟ : آشنایی با یکی از مهارت های زندگی

هوش احساسی چیست؟ : آشنایی با یکی از مهارت های زندگی

هوش احساسی چیست؟ : آشنایی با یکی از مهارت های زندگی – قسمت اول هوش حسی چیست؟ هوش احساسی یکی از مهارت های مهم زندگی است که متاسفانه به آن توجه زیادی نمی شود. ما معمولا هوش را برای تفسیر توانایی افراد در تحصیلات دانشگاهی با گستردگی اطلاعاتش در زمینه موضوعات مختلف استفاده می کنیم؛ به عبارت دیگر افراد. معدل […]

بیشتر بخوانید