سوء تفاهم در شناخت خود

سوء تفاهم در شناخت خود

سوء تفاهم در شناخت خود تلاش برای رسیدن به آرامش و فراموشی خود در دنیای مدرن امروزی که بشر در مسیر رسیدن به رفاه و احساس امنیت و نیز آسایش بیشتر تلاش می کند، گاهی خود بشر مسئله اصلی و تنها چیزی است که فراموش می شود. او برای حفظ بقای خود به انواع اکتشافات و اختراعات دست می زند […]

بیشتر بخوانید