سه شیوه اصلی پاسخ در تعامل های زناشویی

سه شیوه اصلی پاسخ در تعامل های زناشویی

سه شیوه اصلی پاسخ در تعامل های زناشویی   سنجش تعامل زناشویی را میتوان از دیدگاه های مختلفی انجام داد . با وجود آنکه متخصصان دیگر  نیز برنامه های چند-بعدی مشابهی را مطرح کرده اند، اما سه شیوه‌ی اصلی پاسخ که در اینجا مورد توجه است شامل موارد زیر می باشد: الف) خود – سنجی، ب) همسر – سنجی، و […]

بیشتر بخوانید
اختلافهای زناشویی

ازدواج و درمان اختلافهای زناشویی: زمینه های عملی و مفهومی

ازدواج و درمان اختلافهای زناشویی: زمینه های عملی و مفهومی   شواهد موجود نشان می دهند که بیش از ۹۰٪ جمعیت امریکا، حداقل یکبار در طول عمر خود ازدواج می کنند. دلایل افراد برای ازدواج، بطوز واضح، متفاوت است و برخی از آنها عبارتند از: الف) عشق، ب) هم – نشینی، ج) تحقق انتظارات و آرزوها.   با وجود این، […]

بیشتر بخوانید