شکل دهی به رفتار کودک از طریق تشویق والدین

شکل دهی به رفتار کودک از طریق تشویق والدین

شکل دهی به رفتار کودک از طریق تشویق والدین معجزه ی تشویق والدین عموما سوال می کنند که چه کار کنیم تا رفتارهای مورد پسند در فرزندمان شکل بگیرد؟ مثلا چه چیزی باعث می شود کودک در کارهای منزل کمک کند؟ یا اگر کمک می کرده مشارکتش بیشتر شود. چه عاملی سبب می شود کودک نظم و انضباطش بیشتر شود؟ […]

بیشتر بخوانید