ریشه دروغگویی، دروغ شنوی است!

ریشه دروغگویی، دروغ شنوی است! دروغ: آیا تا کنون فکر کرده اید که دروغ چیست و چه معنای می‌تواند داشته باشد ! دروغ ادعای باطلی است که گوینده، عمداً آن را به عنوان حقیقت بیان می‌کند. اما چرا این کار را انجام می دهد؟ معمولاً به منظور کلاه برداری یا فریب یا جلوگیری از وضعیتی که برای فرد نامطلوب است،به […]

بیشتر بخوانید