تربیت فرزند بدون فریاد : راهکار های تربیتی فرزندان

تربیت فرزند بدون فریاد : راهکار های تربیتی فرزندان

تربیت فرزند بدون فریاد : راهکار های تربیتی فرزندان   کنترل خود هنگام عصبانیت همه این را می دانیم تا زمانی که خودمان را کنترل نکنیم، نمی توانیم کنترل امور را به دست بگیریم . بروس باتر می گوید: «لطفا مرا عصبانی نکنید، چون در این مواقع خواستنی نیستم.» کمی به این جمله بیشتر دقت کرده و آن را برای […]

بیشتر بخوانید