معرفی 10 فیلم وجودی

معرفی 10 فیلم وجودی (2)

معرفی ۱۰ فیلم وجودی (۲)   قسمت اول این مطلب که شامل ۵ فیلم وجودی میباشد را از اینجا بخوانید   فیلم وجودی در ابتدا بهتر است عنوان کنیم بسیاری از فیلم ها ممکن است از نظر روایی جز دسته ی وجودی ( اگزیستانسیال ) قرار بگیرند یا مایه های وجودی داشته باشند. با این حال ، فیلم های زیادی […]

بیشتر بخوانید